Få udbytte af GDPR så det ikke kun bliver en administrativ byrde!

Persondataforordningen (GDPR) sætter skrappe regler for hvad I som virksomhed skal i forhold til forretningsgange og politikker. Med omtanke kan I få udbytte af arbejdet med at gennemgå jeres processer, I kan få bedre udnyttelse af kundedata og øge jeres digitalisering.

Arbejdet er vigtigt - lever I ikke op til GDPR, kan det blive en bekostelig affære.

Formålet med GDPR er overordnet set at beskytte individets rettigheder i forbindelse med behandling af persondata. I sig selv rimeligt og fornuftigt.

Problemet for virksomhederne er at omsætte persondataforordningens teoretiske vinkler til de tiltag virksomheden i praksis skal udføre, for at leve op til forordningens krav om at beskytte personfølsomme oplysninger.

Balexas hjælper virksomheder med at få styr på persondataforordningen og blive compliant. Ved at anvende en afprøvet proces sikres det at I kommer igennem alle relevante områder med at afdække nu situationen, tilrette processer og sikre en drift, som gør at virksomheden overholder reglerne nu og i fremtiden.

Alt sammen understøttet af et af markedets bedste GDPR it værktøjer som er udviklet i samarbejde med nogle af landets mest vidende advokater på området så både it praktikken og lovgivningen er på plads og løbende tilpasses.

Læs her hvad I skal overholder og hvordan et praktisk forløb gennemføres >>

Du kender din virksomhed – vi kender GDPR – undgå unødig ressourceanvendelse og lad os sammen gennemføre et hurtigt og sikkert forløb, som gør jer compliant.

Customer
Management

Kunden er konge, men har I styr på hvordan kunderne skal behandles, hvad de køber eller hvem de gode kunder er?
Håndtering af kunderne har aldrig krævet mere end det gør nu – hvordan optimeres jeres afsætning?

 

Sales
Management

Effektive salgsprocesser er en vigtig forudsætning for at nå afsætningsmålene. Opdateret viden om salget, udnyttelse af nye digitale salgskanaler og processer for leadgenerering er blot nogle vigtige områder – hvordan optimeres jeres salg?

 

BID-Management
og udbud

Mange føler at udbud er tungt og ressourcekrævende og samtidig kommer der flere og flere formelle udbudskrav.
Hvordan effektiviseres jeres BID-Management?

 

 

Boost
forandringerne

It’s all about people! Der er naturligvis mange faktorer som påvirker succesfuld udvikling og forandring, men det mest betydende er rette folk med rette erfaringer og viden. Mere end 30 % af forandrings- projekterne når ikke deres mål - hvordan sikrer I succes for jeres forandringsprojekter?